Kv-tuutorointi

Kansainvälisten opiskelijoiden tuutorointi järjestetään Johtamiskorkeakoulussa yhteistyössä JKK:n ainejärjestöjen kesken. Näin hallintotieteilijöilläkin on mahdollisuus ryhtyä kv-tuutoriksi vaikka hallintotieteiden koulutusohjelmiin ei vaihto-opiskelijoita tulisikaan. Johtamiskorkeakouluun saapuu vuosittain yli 100 vaihto-opiskelijaa.

MIKSI KV-tuutoriksi?

Pääset kansainvälistymään – saat vuorovaikuttaa monen eri opintosuunnan vaihto-opiskelijoiden kanssa, eli et katsele vain samoja naamoja koko vuotta.
KV-tuutorointi luetaan myös yliopiston kansainvälistymis-opintokokonaisuuteen, eli sulautuu osaksi opintojasi
Tehtävä vaatii sitoutumista, mutta ei läheskään yhtä kauaksi aikaa kuin perustuutorointi – avainkohtana työssä lukukauden alku
KV-tuutoroinnista ansaitsee kaksi opintopistettä, eli sinulle korvataan käymäsi koulutus

Kv-tuutorointi on erilaista kuin ns. tavallinen tuutorointi: kyse on lähinnä yhteydenpidosta ennen kv-tuutoroitavan saapumista Suomeen ja käytännön asioissa avustamista tämän jälkeen.

Kv-tuutorointi painottuu vaihto-opiskelijoiden orientaatioviikkojen alkuun:
syksyn orientaatioviikkoon noin viikkoa ennen lukuvuoden alkua ja
talven orientaatioviikkoon heti uudenvuoden jälkeen.

Yliopisto ja Tamy järjestävät kv-tuutoreille kaksi koulutustilaisuutta, joista toinen on keväällä ja toinen loppukesästä.

Lisäksi kv-tuutoroinnin tueksi on tarjolla kv-tuutorin opas sekä suomeksi että englanniksi.

Kv-tuutoriksi ryhtyminen ei edellytä erityisiä hakemuksia vaan riittää, että ilmoittaa kv-vastaavalle kiinnostuksestaan.

Kv-tuutorina toimimisesta saa todistuksen ja kulukorvauksen palautettua kv-tuutorraporrtia vastaan.

Kv-tuutorin opas

Guide for international tutors